Start onderzoek naar effecten van meeroken op ontwikkeling van verslaving

Komende zomer zullen onderzoekers van rokersbrein een project starten naar de effecten van meeroken op de ontwikkeling van nicotine verslaving bij jongeren. Hierin worden jongeren gevolgd die blootgesteld worden aan rook in de omgeving en de effecten hiervan op 1) de ontwikkeling van een eventuele eigen verslaving en 2) verschillende hersenfuncties worden onderzocht. Dit project wordt gefinancierd door KWF.