Onderzoeksgroep Verslaving Erasmus Universiteit Rotterdam publiceert in top tijdschriften

Bij het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam doen we niet alleen onderzoek naar rook verslaving maar ook andere verslavingen zoals cocaïne verslavingen worden onderzocht. Daarnaast is in de afgelopen jaren ook onderzocht of er in het brein van de kinderen van verslaafden al een kwetsbaarheid voor verslaving te zien is. Deze onderzoekslijnen zijn zeer succesvol gebleken gezien de recente publicaties in internationale top tijdschriften zoals Neuropsychopharmacology, Biological Psychiatry en Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Zie publicaties voor een selectie van publicaties van de onderzoeksgroep Verslaving.