Een video game om jongeren van roken af te houden?

Sinds een paar maanden werken onderzoekers van rokersbrein aan de voorbereiding van een project waarin we hopen een video game te ontwikkelen op basis van wetenschappelijk bekende mechanismen die rookgedrag beïnvloeden. Het doel van deze video game is de escalatie van experimenteren met roken naar verslaving te voorkomen en daarnaast jongeren te helpen te stoppen met roken. We willen deze game breed inzetten en aanpassen en testen binnen verschillende populaties jongeren. Voorbeelden hiervan zijn jongeren die zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van roken zoals astmatische jongeren, jongeren met mentale problemen of jongeren met een lager opleidingsniveau. Om deze intentie te laten slagen zijn we bezig met fondsenwerving en zouden we graag praten met jongeren die roken zodat zijn hun input kunnen geven voor de verdere ontwikkeling van dit project. Mocht je hierin interesse hebben, neem dan contact op via m.luijten@bsi.ru.nl. We houden u op de hoogte van dit project!