Drie grote onderzoeken van start bij Rokersbrein aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

Het komende half jaar gaan drie grote onderzoeken van start aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We onderzoeken hulpmiddelen voor stoppen met roken bij jong-volwassenen, de effecten van meeroken bij jongeren en de ontwikkeling van verslaving bij hoog-risicojongeren. Voor meer informatie over deelname aan deze projecten kijk op deze pagina. 

Veni subsidie voor de onderzoek naar ontwikkeling van nicotine verslaving bij hoog-risico jongeren

Maartje Luijten heeft een Veni subsidie van NWO toegekend gekregen voor het uitvoeren van onderzoek naar de hersensystemen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nicotine verslaving bij hoog-risico jongeren, ofwel jongeren met een lager opleidingsniveau. Het functioneren van onze hersenen kan zorgen voor verschillen in de mate waarin nieuwe gewoonten aangeleerd worden. In dit project wordt met behulp van hersenonderzoek de ontwikkeling van roken als gewoontegedrag onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan interventies gericht op het voorkomen van de ontwikkeling van verslaving.

Stoppen met roken en vergoeding vanuit zorgverzekering

Onderstaande informatie over stoppen met roken en vergoeding vanuit zorgverzekering is geschreven door Daniëlle Veraart van UnitedConsumers, www.unitedconsumers.com

Stoppen met roken en de zorgverzekering
Stoppen met roken. U wilt het wel, maar het lukt u niet alleen. Maar wist u dat u dit ook niet allen hoeft te doen? Stoppen-met-rokenprogramma’s worden namelijk vergoed vanuit de basisverzekering! Om hiervoor in aanmerking te komen, gaat u eerst naar uw huisarts. Deze beslist vervolgens welke stappen er zullen worden genomen.

Behandeling door de huisarts
Het is mogelijk om u intensief te laten behandelen, dit kan individueel of in een groep. Het doel van een behandeling door de huisarts is om uw gedrag te veranderen, om er voor te zorgen dat het u lukt om te stoppen met roken. Als uw huisarts geen stoppen-met-rokenzorg aanbiedt, dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar aan huisarts die deze zorg wel aanbiedt.

Kiest u voor stoppen met roken begeleiding maar gaat u niet naar de huisarts, maar bijvoorbeeld naar een speciale instelling of rookstoppoli? Dan ontvangt u een vergoeding volgens de lijst van maximale vergoedingen van niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Het stoppen-met-rokenprogramma
U krijgt dit stoppen-met-rokenprogramma via een zorgaanbieder die werkt volgens de zogenaamde ‘Zorgmodule Stoppen met Roken’. Het programma bevat zowel begeleiding als medicatie en wordt vergoedt vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg geldt wel een eigen risico. U kunt het stoppen-met-rokenprogramma in een groep volgen maar ook individueel.

De vergoeding van medicijnen
Bij het eerdergenoemde programma om te stoppen met roken, krijgt u een vergoeding van medicijnen, dit is onderdeel van het programma. U heeft hiervoor wel een recept van de dokter nodig. Tegenwoordig kunt u de geneesmiddelen makkelijk online bestellen bij de Nationale Apotheek, deze worden dan bij u thuis bezorgd.

U kunt nicotinevervangende middelen gebruiken, dit kan met onder andere pleisters, smelt- en zuigtabletten en kauwgom. Ook zijn er een aantal geneesmiddelen die u op recept van uw huisarts kunt krijgen. Bupropion en Varenicline bijvoorbeeld.

Stopadviezen
Er zijn een aantal andere medisch bevoegde personen die u advies kunnen geven over hoe u kunt stoppen met roken. Hierbij moet u denken aan de verloskundige of een medisch specialist. Deze korte stopadviezen zijn vaak eenmalig en u krijgt dan geen medicijnen voorgeschreven. Deze korte stopadviezen door een medisch specialist of andere zorgaanbieder vallen onder het eigen risico. Krijgt u een kort stopadvies van uw huisarts of verloskundige? Dan betaalt u geen eigen risico.

Vind u ook dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar roken?

Vindt u ook dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan naar roken en verslaving? Dan kunt u dat aangeven via de wetenschapsagenda. De overheid roept mensen namelijk op om vragen ‘aan de wetenschap’ in te dienen. Deze vragen dienen om wetenschappers de komende jaren te inspireren. Tot 1 mei kan iedereen vragen indienen.

Voorbeelden

Rokersbrein heeft de volgende vragen ingediend die als inspiratie kunnen dienen:

  • Waarom raken sommige jongeren verslaafd aan roken na experimenteren en andere niet?

  • Hoe kan de kennis over ons brein gebruikt worden voor gedragsverandering?

  • Hoe kunnen we zorgen dat jongeren stoppen met roken?

Heeft u ook een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda, of wilt u een van bovenstaande vragen onderschrijven? Dan kunt u uw vraag tot 1 mei indienen via vragen.wetenschapsagenda.nl.

Rokersbrein start samenwerking met Longafdeling Radboud UMC

Na een zeer enthousiasmerende kennismaking met artsen van de Longafdeling van het Radboud UMC zullen onderzoekers van rokersbrein binnenkort een presentatie verzorgen op de afdeling en zal een brainstorm sessie over de ontwikkeling van een stoppen met roken video game voor jongeren georganiseerd worden. Tijdens deze brainstorm kunnen rokende jongeren die longproblemen hebben hun ideeën geven over of ze denken dat een videogame hen zou kunnen helpen te stoppen met roken, en zo ja, hoe zo’n game er dan uit zou moeten zien. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Start onderzoek naar effecten van meeroken op ontwikkeling van verslaving

Komende zomer zullen onderzoekers van rokersbrein een project starten naar de effecten van meeroken op de ontwikkeling van nicotine verslaving bij jongeren. Hierin worden jongeren gevolgd die blootgesteld worden aan rook in de omgeving en de effecten hiervan op 1) de ontwikkeling van een eventuele eigen verslaving en 2) verschillende hersenfuncties worden onderzocht. Dit project wordt gefinancierd door KWF.

Een video game om jongeren van roken af te houden?

Sinds een paar maanden werken onderzoekers van rokersbrein aan de voorbereiding van een project waarin we hopen een video game te ontwikkelen op basis van wetenschappelijk bekende mechanismen die rookgedrag beïnvloeden. Het doel van deze video game is de escalatie van experimenteren met roken naar verslaving te voorkomen en daarnaast jongeren te helpen te stoppen met roken. We willen deze game breed inzetten en aanpassen en testen binnen verschillende populaties jongeren. Voorbeelden hiervan zijn jongeren die zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van roken zoals astmatische jongeren, jongeren met mentale problemen of jongeren met een lager opleidingsniveau. Om deze intentie te laten slagen zijn we bezig met fondsenwerving en zouden we graag praten met jongeren die roken zodat zijn hun input kunnen geven voor de verdere ontwikkeling van dit project. Mocht je hierin interesse hebben, neem dan contact op via m.luijten@bsi.ru.nl. We houden u op de hoogte van dit project!