Veni subsidie voor de onderzoek naar ontwikkeling van nicotine verslaving bij hoog-risico jongeren

Maartje Luijten heeft een Veni subsidie van NWO toegekend gekregen voor het uitvoeren van onderzoek naar de hersensystemen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nicotine verslaving bij hoog-risico jongeren, ofwel jongeren met een lager opleidingsniveau. Het functioneren van onze hersenen kan zorgen voor verschillen in de mate waarin nieuwe gewoonten aangeleerd worden. In dit project wordt met behulp van hersenonderzoek de ontwikkeling van roken als gewoontegedrag onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan interventies gericht op het voorkomen van de ontwikkeling van verslaving.