Vind u ook dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar roken?

Vindt u ook dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan naar roken en verslaving? Dan kunt u dat aangeven via de wetenschapsagenda. De overheid roept mensen namelijk op om vragen ‘aan de wetenschap’ in te dienen. Deze vragen dienen om wetenschappers de komende jaren te inspireren. Tot 1 mei kan iedereen vragen indienen.

Voorbeelden

Rokersbrein heeft de volgende vragen ingediend die als inspiratie kunnen dienen:

  • Waarom raken sommige jongeren verslaafd aan roken na experimenteren en andere niet?

  • Hoe kan de kennis over ons brein gebruikt worden voor gedragsverandering?

  • Hoe kunnen we zorgen dat jongeren stoppen met roken?

Heeft u ook een vraag voor de Nationale Wetenschapsagenda, of wilt u een van bovenstaande vragen onderschrijven? Dan kunt u uw vraag tot 1 mei indienen via vragen.wetenschapsagenda.nl.

Rokersbrein start samenwerking met Longafdeling Radboud UMC

Na een zeer enthousiasmerende kennismaking met artsen van de Longafdeling van het Radboud UMC zullen onderzoekers van rokersbrein binnenkort een presentatie verzorgen op de afdeling en zal een brainstorm sessie over de ontwikkeling van een stoppen met roken video game voor jongeren georganiseerd worden. Tijdens deze brainstorm kunnen rokende jongeren die longproblemen hebben hun ideeën geven over of ze denken dat een videogame hen zou kunnen helpen te stoppen met roken, en zo ja, hoe zo’n game er dan uit zou moeten zien. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Start onderzoek naar effecten van meeroken op ontwikkeling van verslaving

Komende zomer zullen onderzoekers van rokersbrein een project starten naar de effecten van meeroken op de ontwikkeling van nicotine verslaving bij jongeren. Hierin worden jongeren gevolgd die blootgesteld worden aan rook in de omgeving en de effecten hiervan op 1) de ontwikkeling van een eventuele eigen verslaving en 2) verschillende hersenfuncties worden onderzocht. Dit project wordt gefinancierd door KWF.

Een video game om jongeren van roken af te houden?

Sinds een paar maanden werken onderzoekers van rokersbrein aan de voorbereiding van een project waarin we hopen een video game te ontwikkelen op basis van wetenschappelijk bekende mechanismen die rookgedrag beïnvloeden. Het doel van deze video game is de escalatie van experimenteren met roken naar verslaving te voorkomen en daarnaast jongeren te helpen te stoppen met roken. We willen deze game breed inzetten en aanpassen en testen binnen verschillende populaties jongeren. Voorbeelden hiervan zijn jongeren die zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van roken zoals astmatische jongeren, jongeren met mentale problemen of jongeren met een lager opleidingsniveau. Om deze intentie te laten slagen zijn we bezig met fondsenwerving en zouden we graag praten met jongeren die roken zodat zijn hun input kunnen geven voor de verdere ontwikkeling van dit project. Mocht je hierin interesse hebben, neem dan contact op via m.luijten@bsi.ru.nl. We houden u op de hoogte van dit project!